Indeksowany czy denominowany - jaki kredyt posiadam?

Problematyka sprawy związanej z kredytami walutowymi, w głównej mierze opiera się o nieuczciwość oraz abuzywność klauzul zawartych w umowach. Owe klauzule dotyczą przede wszystkim sposobu przeliczania kwot w walucie obcej, w której rzekomo został udzielony kredyt, na walutę rodzimą - polskiego złotego.


Wyróżnić można dwa typy kredytów, które na masową skalę udzielane były przez banki, nieświadomym bardzo często konsumentom:

 

KREDYT INDEKSOWANY

Czyli kredyt udzielony oraz wypłacony w złotówkach, ale waloryzowany (indeksowany) do kursu franka szwajcarskiego. Kredyt ten polega na uzależnieniu spłaty każdej raty od bieżącego kursu franka szwajcarskiego.  

 

Przykład zapisu kredytu indeksowanego do waluty obcej: „Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości […] złotych. Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.” (§ 2 ust. 1 umowy o kredyt hipoteczny z POLBANK EFG S.A.).

 

 

 

KREDYT DENOMINOWANY

 

Drugi z kredytów, denominowany, polega na tym, że kredyt wypłacany jest w złotówkach, ale w samej umowie kwota wyrażona jest w walucie obcej (franku szwajcarskim).

 

Przykład zapisu: „Kredyt denominowany udzielony w złotych w kwocie, stanowiącej równowartość […] CHF” (§ 1 ust. 1 części szczególnej umowy o kredyt mieszkaniowy z NORDEA Bank Polska S.A.).

 

 

 

KLAUZULA INDEKSACYJNA

 

W oparciu o klauzule indeksacyjne banki przeliczają saldo kredytu w dniu jego wypłaty na walutę CHF (zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut obowiązującej w danym banku) oraz każdą ratę kapitałowo-odsetkową spłacanego kredytu frankowego (zgodnie z kursem sprzedaży CHF według Tabeli Kursów Walut obowiązującej w danym banku), co powoduje wzrost salda zadłużenia proporcjonalnie do wzrostu kursu franka szwajcarskiego.Klauzule indeksacyjne znajdują się zarówno w umowach kredytów denominowanych (udzielanych w obcej walucie, np. CHF), jak i kredytów indeksowanych.

 

Przykład zapisu: Multibank (obecnie mBank S.A.)

 

§ 7 ust. 1: „Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu”;

 

§ 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

07 sierpnia 2018

Blog

O nas

Odfrankowieni, to kancelaria finansowo-prawna, której nadrzędną misją oraz najważniejszym celem, jest kompleksowe oraz profesjonalne wsparcie ludzi, obarczonych ciężarem nieuczciwych kredytów frankowych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Wyspiańskiego 13/4,  Poznań         

               tel. 724 209 634

             biuro@twojprawnik.pl

 

 

Strona główna | O nas | Blog | Usługi | Kontakt 

Odfrankowieni © WebWave 2017