TSUENAMI - czyli prokonsumencki wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

POZYTYWNY WYROK TSUE

 

W dniu dzisiejszym poznaliśmy wyrok TSUE w polskiej sprawie frankowej. Potwierdziło się stanowisko prezentowane wcześniej przez głównego rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Sąd nie może samodzielnie uzupełnić luki w umowie, po wyeliminowaniu z niej niedozwolonego postanowienia, ani orzec, że umowa ma dalej obowiązywać. 

 

Przypomnijmy, iż sprawa trafiła pod lupę TSUE, na prośbę jednego z warszawskich sądów, który w wyniku sporych wątpliwości co do słusznej linii orzecznictwa w prowadzonym postępowaniu, poprosił organ o interpretacje. Chodziło o sprawę Pani Justyny oraz Pana Kamila Dziubaków, którzy w 2008 r. zaciągnęli kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego w banku Raiffeisen. Postanowili poszukać sprawiedliwości w sądzie, udowadniając nieuczciwość zawartej w umowie klauzuli indeksacyjnej.

Organ UE zaprezentował korzystne dla małżeństwa stanowisko i uznał, że sąd może unieważnić całą umowę, jeżeli zawarto w niej nieuczciwe klauzule. Głównym wskazaniem w rozpatrywaniu tego typu rozważań, winien być interes kredytobiorcy- czytamy w orzeczeniu. TSUE wskazał jednoznacznie, że w sytuacji gdy usunięcie "nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów może ulec zmianie (…) prawo Unii nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tych umów". Ważnym punktem wydanej interpretacji trzeba również uznać opinię, iż polskie przepisy nie pozwalają na uzupełnienie luk w umowie po wykreśleniu nielegalnych klauzul. Umowa po usunięciu wspomnianych fragmentów będzie jednak wciąż obowiązywać tylko w sytuacji, gdy będzie to prawnie możliwe.

 

CZY NADCHODZI FRANKOWE TSUENAMI?

 

Wyrok w sprawie małżeństwa Dziubaków nie jest oczywiście gwarantem wszechobecnego sukcesu sprawach frankowych, niemniej jednak winien stanowić silny i wyraźny drogowskaz, wyznaczający kierunek sądowego orzecznictwa. Niewątpliwym jest natomiast fakt, że przyjęta przez TSUE linia interpretacji oraz jej domniemany pozytywny wpływ na wydawane przez polskie sądy decyzje, natchnie rzeszę wahających się do tej pory kredytobiorców, do walki o swoje pieniądze i spokój ducha. Gra toczy się o dużą stawkę, a wydane przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenie zdecydowanie poprawia pozycję wyjściową każdego z przyszłych pozywających. 

 

 

 

 

 

POZYTYWNY WYROK TSUE
03 października 2019

Blog

O nas

Odfrankowieni, to kancelaria finansowo-prawna, której nadrzędną misją oraz najważniejszym celem, jest kompleksowe oraz profesjonalne wsparcie ludzi, obarczonych ciężarem nieuczciwych kredytów frankowych.

Jesteśmy tutaj

Kontakt z nami

ul. Wyspiańskiego 13/4,  Poznań         

               tel. 724 209 634

             biuro@twojprawnik.pl

 

 

Strona główna | O nas | Blog | Usługi | Kontakt 

Odfrankowieni © WebWave 2017